Język polski   klasa 1a ocenianie, klasa 1b cz.1 cz.2   ocenianie, klasa 2a i 2b cz.1 cz.2 ocenianie cz.1 + ocenianie cz. 2, klasa 3b ocenianie, klasa 4a ocenianie,   

klasa 4b ocenianie 

Język angielski  klasa 1a i 1b poziom podstawowy i rozszerzony klasa 2b poziom podstawowy  klasa 2b poziom rozszerzony klasa 3a i 3b poziom rozszerzony  klasa 4a poziom podstawowy klasa 4a poziom rozszerzony klasa 4b poziom rozszerzony  ocenianie

Język niemiecki klasa 1a i 1b ocenianie, klasa 2a i 2b ocenianie, klasa 3a i 3b ocenianie, klasa 4a i 4b ocenianie

Język rosyjski    klasa 1a i 1b + ocenianie, klasa 2a i 2b + ocenianie, klasa 3b + ocenianie, klasa 4a i 4b + ocenianie

Historia klasa 1a poziom podstawowy ocenianie, klasa 1b poziom rozszerzony ocenianie, klasa 2b ocenianie poziom podstawowy, klasa 2b  poziom rozszerzony ocenianie, klasa 3a  poziom podstawowy ocenianie, klasa 3b ocenianie poziom podstawowy,  klasa 3b  poziom rozszerzony ocenianie, klasa 4a  poziom podstawowy ocenianie, klasa 4b  poziom podstawowy ocenianie, klasa 4b  poziom rozszerzony ocenianie 

Historia i teraźniejszość klasa 1a i 1b ocenianie   

Podstawy przedsiębiorczości  klasa 2a i b   klasa 3b + ocenianie

Biznes i zarządzanie klasa 1a i 1b + ocenianie

WOS  klasa 3b klasa 4b ocenianie

Matematyka klasa 1a i 1b poziom podstawowy   klasa 1a poziom rozszerzony klasa 2a poziom rozszerzony klasa 2b poziom podstawowy  klasa 3a i 3b poziom podstawowy    klasa 4a poziom podstawowy  klasa 4a poziom rozszerzony       klasa 4b poziom podstawowy  ocenianie

Fizyka   klasa 1a i 1b  klasa 2b klasa 3b + ocenianie

Biologia  klasa 1a poziom rozszerzony  klasa 1b poziom podstawowy  klasa 2b poziom podstawowy  klasa 3b poziom podstawowy klasa 4a poziom rozszerzony 

Chemia   klasa 1a poziom podstawowyklasa 1a poziom rozszerzony, klasa 1b poziom podstawowy  klasa 2a poziom rozszerzony klasa 2b poziom podstawowy klasa 3b poziom podstawowy  klasa 3a poziom rozszerzony , klasa 4a poziom rozszerzony + ocenianie

Przyroda regionu klasa 1a

Geografia klasa 1a i 1b poziom podstawowy    klasa 1a poziom rozszerzony     klasa 2b poziom podstawowy   klasa 2b poziom rozszerzony  klasa 3b poziom podstawowy   klasa 3a i 3b poziom rozszerzony  , klasa 4a i 4b  poziom rozszerzony  ocenianie

Informatyka  klasa 1a i 1b ocenianie   klasa 2a i 2b ocenianie  klasa 3b ocenianie 

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 1a,b + ocenianie 

Muzyka klasa 1  + ocenianie

Religia klasa 1a i 1b ocenianie, klasa 2a i 2b ocenianie, klasa 3b ocenianie, klasa 4a i 4b ocenianie 

WF klasy1a, 1b, + ocenianie 1a, ocenianie 1bklasa 2b ocenianie  klasa  3b ocenianie  klasa 4a, 4b ocenianie