26.03.2024

Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
Liceum ogólnokształcącego im. Stefana żeromskiego
 w Krościenku nad Dunajcem

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik Szkoły traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik Szkoły, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Szkoły oraz swoich kompetencji.

Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem 

Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem wersja dla uczniów