Język polski  klasa 2a,b cz.1  klasa 2a,b cz.2  klasa3a cz.1  klasa 3a cz.2 + ocenianie  klasa 3b  + ocenianie  klasa 3c

klasa 1b (4 letni cykl)   ocenianie

Język angielski  klasa 1b ocenianie  klasa 1b, 2a,b  klasa 2a,b ocenianie klasa 3a  ocenianie  klasa 3b  ocenianie  klasa 3c poziom podstawowy  ocenianie  klasa 3c ocenianie

Język niemiecki klasa1b + ocenianie, klasa 2a,b + ocenianie, klasa 3ab + ocenianie    klasa 3c  + ocenianie

Język rosyjski    klasa1cklasa 2a,b

Historia  klasa1b poziom rozszerzony    klasa 2a  klasa 2b  klasa 3a,b  klasa 3b + ocenianie

Historia i społeczeństwo  klasa 3c cz.1 klasa 3c cz.2  + ocenianie

Podstawy przedsiębiorczości  klasa 2a,b   klasa 3a,b + ocenianie

WOS klasa 2b  + ocenianie  klasa 3b + ocenianie  klasa 3c + ocenianie

Matematyka klasa 2a  + ocenianie   klasa 2b  + ocenianie  klasa 2 poziom podstawowy i rozszerzony   klasa 3 poziom podstawowy   klasa 3 poziom rozszerzony 

Fizyka   klasa 1b poziom podstawowy  klasa 3 poziom rozszerzony

Biologia  klasa 1b  klasa 2a  klasa 2b  klasa 3a

                klasa 3b poziom podstawowy  ocenianie    klasa 3c poziom rozszerzony ocenianie  

Chemia    klasa 2a poziom rozszerzony ocenianie  klasa 3a,b poziom podstawowy   ocenianie  klasa 3c poziom rozszerzony  ocenianie  

              klasa 1b  klasa 2a,b poziom podstawowy   klasa 3a

Przyroda  klasa 3c + ocenianie

Geografia klasa 1b poziom podstawowy    klasa 1b poziom rozszerzony + ocenianie     klasa 2 poziom podstawowy   klasa 2 poziom rozszerzony + ocenianie                            

  klasa 3 poziom podstawowy   klasa 3 poziom rozszerzony + ocenianie  

Informatyka   klasa 1    klasa 2  klasa 3

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 1a,b + ocenianie 

Muzyka klasa 1  + ocenianie

Religia klasy 1-3 + ocenianie 

WF klasy 1b, 2ab, 3ab  klasy 3c, + ocenianie