Wymagania edukacyjne i ocenianie

Język polski klasa1 klasa 2 klasa3   w klasach I-III  ocenianie

klasa 1 (4 letni cykl)   ocenianie

Język angielski  klasa 1abc, 2ab,  ocenianie klasa 1abc, 2 abklasa 1c  + ocenianie klasa2ab konwersatorium  klasa 3a   ocenianie     klasa3ab    ocenianie

Język niemiecki klasa1a,b + ocenianie, klasa 2a klasa 2b + ocenianie, klasa 3ab + ocenianie   nauczanie indywidualne  

klasa 1 (4 letni cykl) ocenianie      

Język rosyjski  klasa 1a,b  klasa1c + ocenianie, klasa 2a,b  + ocenianie

Historia klasa 1a + ocenianie, klasa 1b poziom podstawowy klasa1b  klasa1c  klasa2b poziom rozszerzony + ocenianie klasa 3b poziom rozszerzony + ocenianie

Historia i społeczeństwo klasa 2a,   

WOK klasa 1a, 1b

Podstawy przedsiębiorczości  klasa1c + ocenianie

WOS klasa 1a klasa1c  + ocenianie   klasa2a3b poziom rozszerzony  + ocenianie               

Matematyka kl. 1a, kl. 1b. kl1c kl. 2 zakres rozszerzony + ocenianie, kl. 2 zakres podstawowy,   kl. 3, zakres rozszerzony + ocenianie, kl. 3 zakres podstawowy

Fizyka kl1a,b pozim podstawowy, kl1 poziom rozszerzony    kl. 2a poziom rozszerzony  3a poziom rozszerzony 

Biologia kl.1b poziom podstawowy  + ocenianie  kl.1c poziom podstawowy  + ocenienie 

Biologia kl.1 poziom rozszerzony   kl.2 poziom rozszerzony   kl.3 poziom rozszerzony

Chemia kl.1a,b poziom podstawowy  + ocenianie  kl.1c poziom podstawowy  + ocenienie

 Chemia kl.1 poziom rozszerzony    kl.2 poziom rozszerzony   kl.3 zakres rozszerzony

Przyroda + Biologia kl. 3b + ocenienie

Przyroda + Geografia kl. 2b + ocenianie  

Geografia kl. 1a,b poziom podstawowy, + ocenianie    klasa 1a,b poziom rozszerzony  + ocenianie   klasa Ic + ocenianie     

kl. 2a,b poziom rozszerzony cz.1,2kl. 3a,b poziom rozszerzony cz. 3.+ ocenianie cz.1 + ocenianie cz.2 + ocenianie cz.3

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 1a,b + ocenianie klasa 1c + ocenianie

Religia klasy 1-3 + ocenianie

WF klasa 1a,b