19.06.2019

"Wiedza i kompetencje nie mają granic"

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt będzie realizowany we wrześniu 2019 roku. Młodzież biorąca udział w projekcie pojedzie do Hamburga. Opiekunami projektu są Panie: Elżbieta Wójcik, Anna Dudek, Anetta Michałczak oraz Katarzyna Myśliwiec.

Pozostała informacje będą umieszczane na bieżąco.

http://www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

Opis projektu - formularz aplikacyjny 

Regulamin rekrutacji POWER

Załącznik nr 1 „Formularz zgłoszeniowy dla uczniów”