15.11.2022

Spotkanie z Panią Ewą Barczuk- Kałat - Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D.

15.11.2022

Sprawozdanie z konferencji „Zastaw spiski w różnych kontekstach”

14.11.2022

„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości – w stulecie powrotu części Górnego Śląska do macierzy”