4.12.2015

aaa

W czwartek, 3. grudnia odbyła się ważna dla naszej społeczności szkolnej uroczystość – świętowaliśmy Dzień Patrona.

W święcie tym wzięli udział, oprócz byłych i obecnych nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawiciele władz samorządowych miejscowości, z których pochodzą nasi uczniowie – ze Szczawnicy, Krościenka i Ochotnicy Dolnej.

W części oficjalnej Dyrektor szkoły wręczył pamiątkowe medale ,,Przyjaciela Szkoły' Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica, Panu Grzegorzowi Niezgodzie oraz Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna, Panu Stanisławowi Jurkowskiemu.

Sportowcy naszej szkoły otrzymali od samorządowców komplety strojów sportowych.

Następnie pani E. Wójcik przedstawiła osiągnięcia młodzieży w działaniach prospołecznych i charytatywnych. Zrelacjonowała wyjazd do Warszawy, będący wyróżnieniem za zdobycie I miejsca i uzyskanie tytułu ,,Szkoły Solidarnej 2015", czyli szkoły, która zebrała najwyższą kwotę na stypendia dla swoich uczniów.

W dalszej części organizatorki Dnia Patrona:  E. Barnaś,  A. Morawczyńska i J. Wolska przedstawiły wyniki Ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Stefana Żeromskiego, a Dyrektor wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Następnie ks. Janusz Pabian przedstawił wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego pod hasłem ,,ŚDM – Pieniny – Gorce – Kraków` 2016".

Po części oficjalnej widzów zachwycił program artystyczny, na który złożyły się urywki wspomnień córki pisarza, Moniki Żeromskiej, przeplecione fragmentami z jego dzienników i świetnie odegranymi scenkami z najważniejszych utworów  Patrona naszej szkoły.