Informator dla obywateli dot. zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej

Link do Informatora:

https://www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/dokumenty/informator-dla-obywateli-dot-zadan-z-zakresu-bezplatnej-pomocy-prawnej-1007.html

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku

Link do harmonogramu:

https://www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/dokumenty/harmonogram-pracy-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-punktow-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-powiatu-nowotarskiego-w-2023-roku-988.html

Szczegołowe informacje o ubezpieczeniu uczniów:   załącznik nr 1 , załącznik nr 2

Wzór usprawiedliwienia.

Wzór zwolnienia.

Procedura usprawiedliwiania nieobecności, zwolnień i spóźnień uczniów.

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko jest uzależnione od komputera, internetu, komórki -  tu znajdziesz pomoc, bez wychodzenia z domu

Jak wspierać dziecko w jego rozwoju?