Co wybrali po maturze

19.09.2013

Losy tegorocznych absolwentów

Przedstawiamy poniżej tabelę ilustrującą wybory naszych tegorocznych absolwentów. Zdecydowana większość  z nich [87,8%] wybrała studia.

 

Klasa

Studia dzienne/%

Studia zaoczne/%

Studium policealne/%

Pobyt za granicą/%

Praca/%

?????/% dom?

 

3a

(23)

 

17   / 73,9%

 

3 /  13%

 

--------

 

---------

 

2 / 8,6%

 

1 / 4,3

(matura we IX)

 

3b

(21)

 

18 / 85%

 

1 / 4,76%

 

1  / 4,76 %

 

---------

 

--------

 

1  / 4,76%

 

3c

(30)

 

22 / 73%

 

4  / 13%

 

-----------

 

----------

 

---------

 

4  / 13%

 

Razem

 

 

57 /  77%

 

8  /  10.8%

 

1  / 1,35%

 

------------

 

2 / 2,7%

 

6 / 8,1 %

 

Najczęściej wybierane kierunki:  inżynieria materiałowa , inżynieria środowiska, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, informatyka.

Najczęściej wybierane uczelnie: AGH Kraków, UE Kraków, UP Kraków, PPWSZ Nowy Targ, UR Kraków, PWSZ Nowy Sącz, Politechnika Krakowska, UJ Kraków.