02.09.2013

Nowy rok szkolny pod hasłem Roku Szkoły w Ruchu

    Dnia 2 września na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego roku nauki. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor, Zofia Krępa. W swoim wystąpieniu serdecznie powitała całą społeczność szkolną życząc wszystkim owocnej pracy i realizacji nie tylko edukacyjnych zamierzeń. Na zakończenie przypomniała słowa Jana Pawła 2 na temat roli nauczyciela w procesie edukacyjno-wychowawczym: "Kochać to znaczy wymagać". 
    Następnie pani wicedyrektor, Elżbieta Wójcik odczytała życzenia przesłane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, pana Aleksandra Palczewskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej, panią Krystynę Szumilas, która zaproponowała nazwanie rozpoczynającego się roku szkolnego Rokiem Szkoły w Ruchu. Przypomniała, że "Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujcie możliwości, jakie daje Wam szkoła, samorząd, kluby sportowe i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego bawcie się i rywalizujcie w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, pływajcie, jeźdźcie na rowerze. Każdy rodzaj ruchu sprzyja Waszemu zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji kształtuje charakter, wytrwałość, uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie".
 Po przedstawieniu informacji związanych z organizacją roku szkolnego 2013/2014 uczniowie wraz z nauczycielami rozeszli się do klas.

Fotorelację znajdziesz tutaj.