Znów za rok matura

03.06.2014

 Jak się przygotować do nowej ustnej matury z języka polskiego?

Co musisz zrobić?

Powtórzyć cały materiał z literatury i języka, wszystkie lektury i zagadnienia zawarte w postawie programowej.

Na co zwracać uwagę przy powtórce?

Szukaj podobieństw między tekstami kultury!

Szukaj powiązań między treścią  i problematyką omawianych lektur. Zwracaj uwagę na postacie, problemy, motywy w różnych lekturach a także obrazach, rzeźbach, w filmach. Na przykład pomyśl, w jakich inny utworach powtórzyły się sceny  polowania opisane  w "Panu Tadeuszu.

W poszukiwaniu podobieństw między tekstami pomoże Ci np. Słownik motywów literackich (w naszej bibliotece są dwa).

Zwracaj uwagę na obrazy, plakaty, rzeźby przy tekstach literackich zamieszczane w podręcznikach z liceum i gimnazjum. Przypomnij sobie terminologię z zakresu historii sztuki przydatna przy analizie obrazów (np. pierwszy plan, drugi plan, tło, kolorystyka itp.). Wiadomości te znajdziesz m.in. w takich książkach znajdujących się w naszej bibliotece:

Samotyhowa N., Malarstwo zachodnio-europejskie,

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, 

De Rynek P., Jak czytać malarstwo,

Sturgis A., Zrozumieć malarstwo,

Biała A., Literatura i malarstwo.

Ważne są też napisy pod obrazami, rzeźbami, plakatami.

Zwróć uwagę na zagadnienia językowe

W wylosowanym zestawie będziesz musiał np. rozpoznać stylizację biblijna, dialektyzację, archaizację czy parodię. Przypomnij sobie typy archaizmów, neologizmów,  rodzaje błędów językowych, język reklamy, funkcje języka, style języka polskiego.  Potrzebne materiały znajdziesz m.in. w książce: Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U., Współczesna polszczyzna, Kraków 2000

Po tak przeprowadzonej powtórce przygotuj się do swojego maturalnego wystąpienia.

 Po uważnym przeczytaniu wylosowanego zestawu napisz na kartce w punktach plan swojej  wypowiedzi. Nie zapominaj o krótkim wstępie, rozwinięciu i wnioskach, na zakończenie. Wypisz sobie tytuły utworów i autorów, do których się odwołasz, terminy literackie czy językowe, których użyjesz. Masz na to ok. 15 min.

Następnie wygłoś swoje wystąpienie (ok. 10 min.) i odpowiedź na pytania komisji.

Pamiętaj o języku swojego wystąpienia, gdyż  jest on jednym z elementów oceny: unikaj wulgaryzmów, kolokwializmów, sformułowań zbyt dosadnych i potocznych.

Co będzie oceniane? 

Zakres merytoryczny - 16 pkt (czy uczeń mówi na temat),

formalny (jak zorganizował swoją wypowiedź, m.in. wstęp, rozwinięcie, zakończenie; czy postawił tezę) - 8 pkt,

język i styl wypowiedzi ucznia - 8 pkt

oraz meritum wypowiedzi podczas rozmowy z komisją - 8 pkt.

Maksymalnie do zdobycia jest 40 pkt. By zdać, trzeba zdobyć 30 proc., czyli 12 pkt.

Żródło: Dorota Nosowska "Cogito" 2014 nr 10, s. 30-31.