2.06.2015

Turniej siatkówki, zorganizowany z okazji 70-lecia Liceum, rozstrzygnięty!

20.05.2015

Profesor Jadwiga (Urszula) Grabowska we wspomnieniach swoich uczniów i przyjaciół

24.04.2015

 Tegoroczni abiturienci pożegnali nasze liceum

 14.05.2015

24.04.2015

Nasze liceum na trzecim miejscu w powiecie nowotarskim