3.09.2015

Jutro w naszej szkole zostanie przeprowadzone referendum

 Już jutro o godz. 11.00  spotkamy się na sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w naszym szkolnym referendum. Co prawda to prawdziwe odbędzie się  6. września, ale w ramach lekcji obywatelskiej postanowiliśmy je uprzedzić. W poniższej karcie do głosowania znajdziecie pytania, które zostaną postawione uprawnionym do głosowania w niedzielnym referendum. Są także trzy, które dotyczą naszej szkolnej rzeczywistości.

Karta do głosowania w Referendum 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

TAK                                                            NIE

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?.

TAK                                                            NIE

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

TAK                                                            NIE

4. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem na terenie Naszego Liceum "Szczęśliwego numerka"?

TAK                                                            NIE

5. Czy jest Pani/Pan za organizowaniem na terenie Naszego Liceum dodatkowych kół zainteresowań?

TAK                                                            NIE

6. Jeśli TAK to jakie? (wypełnić z drugiej strony karty)

Czym się kierować,  odpowiadając TAK lub NIE w pytaniach od 1-3? Podsuwamy Wam małą  "ściągę", która powinna  pomóc wyjaśnić treści zawarte w pytaniach.

 

1.    Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 

 Argumenty "za":

Jest to najprostszy system wybierania deputowanych, w którym prawo stanowi wola większości obywateli.

Wybrani kandydaci ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje działania, osłabienie skłonności do koncentracji władzy,

 Argumenty "przeciw": Braki reprezentacji dla dużej części społeczeństwa poprzez wykluczanie mniejszych i średnich partii z podziału mandatów (przykład USA i Kanady); Wzrost zjawiska "głosów straconych" (przykład USA i Kanady); Sprzyjanie dominacji pojedynczej partii w danych okręgach wyborczych;

 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 

 Argumenty "za":

  1. Bo jego brak prowadzi w kierunku oligarchizacji życia politycznego w Polsce". Są praktycznie tylko cztery kraje - Szwajcaria, Łotwa, Malta i Ukraina - gdzie nie ma finansowania budżetowego partii.
  2. Bo jest dzięki temu przejrzystość wydawania pieniędzy przez partię i kontrola nad tymi wydatkami.

Argumenty "przeciw":

  1. Partie mają monopol na kształtowanie składu Sejmu, dlatego granica między "demokracją, a niedemokracją niebezpiecznie się zaciera.
  2. Społeczna niechęć  do finansowania partii z budżetu. W tym roku jest to kwota  63,1 mln zł.


3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

 Argumenty "za":

Wzrost zaufania obywateli do systemu podatkowego. co z kolei mogłoby korzystnie wpłynąć na wielkość wpływów do budżetu państwa

 Argumenty "przeciw":

Mniej pieniędzy do budżetu.

Procedura praktycznego zastosowania tej wykładni jest dalece niejasna i zamiast rozwiązywać problemy interpretacyjne, może być powodem jeszcze większych wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego.