2.09.2015

"Miejcie marzenia i siłę na ich realizację".

   

    Nowy rok szkolny w naszej szkole będzie pod wieloma względami "nowy". Dla uczniów klas pierwszych oznacza on zmianę dotychczasowego otoczenia, czyli inny budynek, nauczyciele, koleżanki i koledzy. Dla kadry nauczycielskiej to czas wytężonej pracy pod kierunkiem nowego dyrektora.

   W uroczystej i podniosłej atmosferze zaczęliśmy naukę po okresie wakacji. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu wysłuchaliśmy krótkiego referatu nawiązującego do ważnych wydarzeń historycznych, związanych z końcem sierpnia i początkiem września. Następnie głos zabrał nowy dyrektor szkoły, pan Robert Dębski. W swoim wystąpieniu przypomniał o  roli marzeń w życiu człowieka, zwłaszcza młodego. Szkoła powinna pomóc w ich odkrywaniu, kształtowaniu i realizacji. Pan dyrektor zakończył formułą: "rok szkolny 2015/16 uroczyście uważam za otwarty". Po tych słowach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.