9.09.2015

Podajemy wyniki referendum przeprowadzonego w naszej szkole

Dnia  4. września w naszej szkole odbyło się referendum. Wzięło w nim udział 176 uczniów (gimnazjum i liceum) oraz nauczyciele. Frekwencja w naszym referendum, w przeciwieństwie do ogólnopolskiego, wyniosła prawie 100%.  A oto wyniki:

Na  pytanie 1. większość  uczestników odpowiedziała "TAK".

Na  pytanie 2. większość  uczestników odpowiedziała "NIE".

Na pytanie 3. większość  uczestników odpowiedziała "TAK".

Pytanie 5. Jednak podzieliło wielu głosujących. Prawie 1/3 uczniów odpowiedziała  "TAK", reszta była przeciwna powstaniu na terenie naszej szkoły dodatkowych kół zainteresowania.

    Wśród najczęściej wymienianych propozycji dodatkowych kół zainteresowania znalazły się m.in.: koło sportowe (26), koło teatralne (14) koło matematyczne (10), koło biologiczne (9), koło turystyczne (7), koło medyczne (6).

Ponadto głosujący proponowali koła: chemiczne, fizyczne, informatyczne, szachowe, muzyczne, taneczne, językowe.

Fotorelacja z głosowania.