21.09.2023

 Krakowski Salon Maturzystów

Odwiedziliśmy Salon Maturzysty, gdzie mogliśmy skorzystać z wykładów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zapoznaliśmy się z ofertą uczelni wyższych z naszego regionu, ale również z Rzeszowa, Wrocławia, Dęblina. Po południu oglądnęliśmy film Oppenheimer, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Film przedstawia nie tylko historię budowy bomby atomowej, ale też stawia przed widzami nurtujące pytania, ciągle aktualne w naszej rzeczywistości: problem etyki naukowców, odpowiedzialności za krytyczne decyzje, powiązań politycznych.

AD

Fotorelacja