19.11.2020

Święty Mikołaj rozdał stypendia.

 

Po raz kolejny w tym roku szkolnym kilkunastu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D. otrzymało stypendia św. Mikołaja. Fundusz stypendialny działa w szkole od 2011 roku i jest tworzony częściowo ze środków wypracowanych i pozyskanych przez wolontariuszy, stypendystów i koordynatora stypendialnego, a częściowo z dotacji Fundacji św. Mikołaja. Aby uzyskać stypendium, uczeń musi spełniać kilka określonych regulaminem wymagań. Kryteria przyznania stypendium  to: dochód na osobę w rodzinie, średnia ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, osiągnięcia (naukowe, artystyczne, sportowe) oraz aktywność społeczno-kulturalna.
Tegorocznymi stypendystami zostali: uczniowie klas pierwszych: Fabian Kurnyta, Karolina Liszka, Wiktoria Szczepaniak, Kinga Pczelar, Beata Gardoń oraz uczniowie klas drugich: Krzysztof Kozielec, Justyna Rusnak, Ewa Sadzikowska, Katarzyna Potaśnik i Amelia Palica. Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję i mam nadzieję że jak tylko wrócimy do szkoły, wykażecie swoje zaangażowanie w życie naukowe oraz społeczno- kulturalne szkoły i środowiska.

Szkolny koordynator Elżbieta Wójcik 

Fotorelacja