Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego - 4 letni cykl kształcenia

W naszej szkole kształci się obecnie około 200 uczniów w 7 oddziałach.

Kadra pedagogiczna liczy 23 nauczycieli, w tym 11 nauczycieli dyplomowanych, 8 mianowanych oraz 4 poczatkujących.

Ponadto w szkole zatrudniony jest pedagog, pedagog specjany oraz psycholog.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest zapewnienie młodzieży z różnych środowisk dostępu do edukacji na poziomie ponadpodstawowym i policealnym. Pragniemy rozwijać wśród naszych uczniów poczucie przynależności do  wspólnoty regionalnej, tzw. Małej Ojczyzny, uczyć zachować własną tożsamość, jednocześnie pomagać w odnajdywaniu się w realiach współczesnej, zjednoczonej Europy.

Chcesz być dobrze wykształcony, przyjdź do Pienińskiej Sorbony! 

Absolwenci mówią o nas: "Pienińska Sorbona", gdyż otwierała ona drogę na studia wielu pokoleniom młodych ludzi pochodzących z Krościenka, Szczawnicy, Tylmanowej, Ochotnicy i innych sąsiednich miejscowości.

Jesteśmy najstarszym liceum położonym w sercu Pienin. Już od ponad 70 lat nasze progi opuszczają absolwenci, którzy zasilają grono prawników, lekarzy, księży, artystów malarzy, radnych, parlamentarzystów, nauczycieli …

Poza wieloletnim doświadczeniem w edukacji, zapewniamy rodzinną, przyjazną atmosferę. Wynika to z niewielkich rozmiarów szkoły, indywidualnego traktowania każdego ucznia oraz klimatu sprzyjającego szybkiej integracji.

Nasza szkoła daje możliwość rozwijania różnorakich talentów.
Osoby uzdolnione plastycznie mogą  eksponować swoje prace w "Galerii na Poddaszu". Poloniści  organizują konkursy literackie, recytatorskie oraz poezji śpiewanej, a najlepsi prezentują swe umiejętności w konkursach na szczeblu powiatowym bądź okręgowym. Sportowcy mogą brać udział w różnorakich zawodach i turniejach, m. in. narciarskich, siatkarskich, piłkarskich, szachowych.