Konwencja o Prawach Dziecka - znajdziesz ją: tutaj.

Konwencja Praw Człowieka

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Konwencja_Praw_Cz%C5%82owieka