Uczniowie klas trzecich - ważne informacje!

28.03.2018

Harmonogram klasyfikacji  końcoworocznej dla klas III w roku szkolnym 2017/2018

 do 17 kwietnia (wtorek)

Wystawianie ocen,  zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.  Nauczyciele ustnie informują o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zapisują w dzienniku w widocznej kolumnie. Wychowawcy klasy przekazują informacje rodzicom. 

25 kwietnia (środa)

Konferencja klasyfikacyjna godz. 14.30

26 kwietnia (czwartek)  Informacja wstępna.

Po 5. lekcji – maturzyści żegnają się ze szkołą. Każda klasa III przygotowuje krótki program, który zostanie zaprezentowany na sali gimnastycznej.

.27 kwietnia (piątek)  Informacja wstępna.

Msza św. godz. 09.00 (stary kościół). Godzina 10.30 uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III (odpowiedzialne klasy II pod opieką Pani Urszuli Waksmundzkiej). Obowiązuje strój galowy.