Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

23.06.2017

 Kolejny rok szkolny za nami...

     Na uroczystym apelu 23 czerwca nastąpił  długo wyczekiwany przez uczniów moment zakończenia nauki. Kolejny rok szkolny przeszedł do historii. Dla jednych pełen sukcesów, dla innych czas trudu a nawet porażek.  

    Po wprowadzeniu standaru i odśpiewaniu hymnu głos zabral pan dyrektor, Robert Dębski. W swoim krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na coś, co nie pozwala w pełni cieszyć się wakacjami. Chodzi o fatalną frekwencję w czasie ostatniego tygodnia nauki. Tym, którzy do końca pozostali wierni swoim obowiązkom i byli obecni do ostatniego dnia nauki pan dyrektor podziękował i postawił innym uczniom za wzór do naśladowania w przyszłości.

Podziękowania za nauczycielski trud złożyła przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Zaziąbło. 

Następne pan dyrektor wraz z wychowawcami wręczyli świadectwa z paskiem oraz nagrody wyróżnijącym się uczniom. Szczególne gratulacje należą się klasie 1A, w której aż osiem uczennic i jeden uczeń otrzymali świadectwa z najwyższą średnią ocen.

    Na zakończenie Samorząd Uczniowski, po złożeniu życzeń, wręczył nauczycielom kwiaty, w dowód wdzięczności za całoroczną pracę. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby odebrać świadectwa.

Fotorelacja.