Narty, snowboard, biegi a nawet zjazdy na wokrach

5.02.2016

Pierwszy Zimowy Dzień Sportu za nami

    Dnia 4 lutego 2016 roku odbył się I Zimowy Dzień Sportu w Liceum Ogólnokształcącym w Krościenku nad Dunajcem, podczas którego uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych. Obywały się one w kilku konkurencjach, a udział brali uczniowie I i II klas. Najliczniej reprezentowaną dyscypliną, w której toczyła się najbardziej zacięta walka była narciarstwo alpejskie, gdzie ułamki sekund dzieliły kolejnych zawodników.

    Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Aleksandra Lewoniec z klasy Ia, która uzyskała czas 31.74. Z chłopców najlepszy był Filip Nowak z klasy IIa z czasem 29.92. W konkurencji snowboard najlepsze czasy uzyskali: Kowalska Ewa z klasy IIa 55.12 oraz Jarosław Zaziąbło z klasy Ia 41.35. W biegu sztafetowym 8x20m – wygrała klasa Ia. W zjeździe na workach I miejsce zajęli: Ligas Angelika i Gołdyn Grzegorz IIa. W rzutach do celu I miejsce przypadło Aleksandrze Kołek z kl. Ia. Bardzo dziękujemy Arenie Narciarskiej w Jaworkach za zorganizowanie przejazdu i sędziowanie zawodów w narciarstwie i snowboardzie.        

Nauczyciele wf

Fotorelacja.