Tekst ślubowania

Ślubowanie klas pierwszych

My, uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku, w obecności nauczycieli, rodziców i starszych kolegów, uroczyście ślubujemy:

- podążać za ideałami Ślubujemy
- strzec wielkiego wspólnego dziedzictwa - Polski, być wiernymi tradycjom naszego narodu Ślubujemy
- szanować ludzką godność Ślubujemy
- do potrzebujących wyciągać pomocną dłoń, wcielać w życie hasła solidarności i przyjaźni Ślubujemy
- w sposób rzetelny i uczciwy wypełniać obowiązki ucznia Ślubujemy
- zdobywać nowe umiejętności, wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata Ślubujemy
- szanować imię Patrona Szkoły a w jego twórczości poszukiwać uniwersalnych wartości i wzorców osobowych Ślubujemy
- rzetelną nauką rozsławiać imię Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku, do którego społeczności od tej chwili należymy Ślubujemy