18.02.2014

                                                                                                  źródło: www.perspektywy.pl

 W rankingu "Perspektyw" nasza szkoła na 55 miejscu w Małopolsce!

    W ogłaszanym co roku Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących nasze liceum znalazło się w pierwszej setce reprezentującej województwo małopolskie. Z 61. miejsca w roku 2013 awansowaliśmy na 55. miejsce w roku 2014. 
W rankingu organizowanym przez redakcje "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" brano pod uwagę następujące kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.
Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Więcej informacji na temat metodologii znajdziesz na stronie:
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1236:ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2014&catid=119&Itemid=257

Dane na temat wyników rankingu znajdziesz pod adresem:
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1272:ranking-liceow-2014-woj-malopolskie&catid=133&Itemid=266&strona=1