10.11.2017

 "Ja tu zostaję..." - montaż słowno-muzyczny

   99. rocznicę Odzyskania Niepodległości świętowaliśmy  w piątek, 10 listopada, na uroczystym apelu. Przygotowany przez uczniów klas drugich, pod kierunkiem prof. Edyty Barnaś i Jadwigi Wolskiej, montaż słowno-muzyczny nosił znamienny tytuł "Ja tu zostaję..." Można go uznać za swoistego rodzaju deklarację młodego Polaka, który świadomy swojego wyboru postanawia żyć w ojczystym kraju.

    11 listopada to data  szczególna dla polskiego społeczeństwa. Kluczowe pojęcia dla Polaka żyjącego zarówno 99 lat temu jak i obecnie to: wolność, suwerenność  państwowa, niezależność w myśleniu.

    Zdajemy sobie sprawę, że ludzie wolni, w wolnym kraju, mają prawo do prawdy historycznej o swojej historii, mają też świadomość jej znaczenia we współczesności.

Fotorelacja.