4.04.2017

 Patron upamiętniony

    31 marca, w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, miało miejsce uroczyste wydarzenie – Święto Patrona Szkoły. W apelu, który odbył się na sali gimnastycznej, uczestniczyła cała licealna społeczność oraz zaproszeni goście, wśród nich: Bogusław Waksmundzki – Starosta  Powiatu Nowotarskiego, Marta Skawska – Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty, Elżbieta Polczyk – Wicewójt Gminy Ochotnica Dolna, Ryszard Wojtarowicz – Wicewójt Gminy Krościenko, Krzysztof Waksmundzki  – Dyrektor zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D., Krzysztof  Koper – Dyrektor Gimnazjum w Krościenku n. D., Małgorzata Koterba – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krościenku n. D., Katarzyna Zaziąbło – Przewodnicząca Rady Rodziców, Ryszard Postawka – były Dyrektor i wieloletni nauczyciel LO Krościenko, Pan Jacek Gacek – Sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Uroczystość prowadzona przez Joannę Kulasik i Rafała Kozielca rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu, przywitania gości oraz przemówienia Dyrektora, Roberta Dębskiego. Opierając się na cytacie patrona Stefana Żeromskiego –  „Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować” przekazał wyrazy uznania i złożył podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani ze szkołą oraz swoimi działaniami starają się o podtrzymanie dobrego imienia Liceum: Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom – Radzie Rodziców, organowi prowadzącemu – Starostwu Nowotarskiemu, Powiatowemu Centrum Oświaty, okolicznym Parafiom oraz Gminom oraz innym instytucjom i osobom.
    Dla upamiętnienia postaci patrona miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego na najlepszy portret Stefana Żeromskiego.
    Kulminacją części oficjalnej było wręczenie medalu pamiątkowego i nadanie tytułu „Przyjaciela Szkoły” Panu Jackowi Gackowi.
    Program  artystyczny o patronie Stefanie Żeromskim, zainspirowany jego twórczością, ukazywał z humorem drugie, szkolne życie utworów wielkich pisarzy. Była to satyra na współczesną rzeczywistość i uczniowską praktykę korzystania z niedozwolonych „pomocy naukowych”. Program został przygotowany przez Zespół Humanistyczny – Panią Edytę Barnaś, Antoninę Morawczyńską i Jadwigę Wolską oraz uczniów klas I a i I b.

Fotorelacja - część oficjalna.

Fotorelacja - część artystyczna.