15.10.2013

 Dziękujemy za  pomoc okazaną przy organizacji Comeniusa

    W imieniu uczestników wymiany międzynarodowej odbytej w ramach Programu Comenius-Partnerska Współpraca Szkół pragnę podziękować za bezinteresowne wsparcie udzielone naszemu projektowi

Panu Grzegorzowi Podlewskiemu, prezesowi Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy,

Panu Ryszardowi Kozubowi,

Panu Wiesławowi Kubiczowi,

Panu Stanisławowi Głucowi,  Zakład Produkcji Wody Mineralnej GFT Goldfruct,

Panu Michałowi Sokołowskiemu, Dyrektorowi Pienińskiego Parku Narodowego,

Panu  Janowi  Sienkiewiczowi, Prezesowi  Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich,

Dyrekcji Zespołu Zamkowego w Niedzicy,

Panu Kazimierzowi Zachwiei,  Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczawnicy.

     Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Dzięki niej możliwa była realizacja bogatego programu, jaki przygotowaliśmy dla naszych zagranicznych gości. Młodzież i nauczyciele z Bułgarii, Niemiec i Włoch zachwycili się bogactwem kultury, tradycji i pięknem przyrody naszego regionu a przede wszystkim polską gościnnością.

Czujemy się zaszczyceni, że możemy Państwa zaliczyć do grona przyjaciół naszej szkoły.

Z wyrazami wdzięczności

Dyrektor Zespołu Szkół w Krościenku n. D.

mgr Zofia Krępa