20.11.2023

Anatomia w trzech wymiarach: muzealna przygoda z dodatkiem kriogenicznego zaskoczenia

W czwartek 16. listopada klasa IA udała się na zaplanowaną już na początku października edukacyjną wycieczkę  do Krakowa. Uczniowie tej klasy realizują przedmiot biologia w zakresie rozszerzonym oraz dodatkowo część z nich uczęszcza na przedmiot Edukacja medyczna.  Wyjazd ten miał na celu nie tylko uatrakcyjnienie realizacji podstawy programowej z biologii,  rozwijanie zainteresowań czy zwrócenie uwagi na fakt wykorzystywania osiągnięć nauki w wielu dziedzinach życia człowieka, ale także stworzenie sytuacji do dalszej integracji zespołu klasowego.

Na początek zaplanowana była niezwykła lekcja biologii połączona z tajnikami medycyny - wizyta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzeum Anatomiczne Katedry nie jest typową jednostką muzealną. Jest to  jeden z elementów nauczania anatomii głównie dla studentów medycyny, stomatologii i pokrewnych kierunków. W trzech dużych salach zgromadzono 2077 preparatów (z działu osteologii, anatomii porównawczej i antropologii, tzw. „preparaty mokre”, tzn. narządy, przekroje narządów, płody z wadami rozwojowymi itp. przechowywane w  słojach, w formalinie lub innych środkach konserwujących). Uczniowie dzięki wstępnej prelekcji pracownika Katedry zostali zaznajomieni z historią muzeum, celowością takich ekspozycji, technikami przygotowywania preparatów anatomicznych oraz metodyką nauczania anatomii. Na koniec zostali także wtajemniczeni w kwestie związane ze studiowaniem na Wydziale Lekarskim, np. zajęciami w prosektorium, sposobem przeprowadzania egzaminów, dalszą karierą zawodową. Następnie uczniowie pod opieką wychowawcy – pani Agnieszki Dziemby i organizatora wyjazdu – pani Urszuli Waksmundzkiej przespacerowali się ulicami Krakowa, zmierzając  na Rynek Główny.

Drugim punktem w programie wycieczki była wizyta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i udział w pokazach kriogenicznych, które obejmowały  serię doświadczeń, poprzedzonych wykładem wprowadzającym. Podczas spotkania zostały zaprezentowane właściwości skroplonych gazów oraz substancji w niskich temperaturach, między innymi: zjawisko Leidenfrosta, powstawanie mgieł, przemiany fazowe w metalach i niemetalach, zmiany właściwości zamrożonych substancji organicznych, skraplanie i zestalanie argonu, rozdzielanie skroplonego powietrza na składniki, a także jego właściwości chemiczne oraz spalanie gazów. Najwięcej emocji i zainteresowania wzbudził kriogeniczny bananowy młotek, lewitujący metalowy krążek, efekt tajemniczych mgieł i spalanie mieszaniny piorunującej. Tutaj także przewijały się zagadnienia medyczne; przecież kriogenika jest często wykorzystywana w diagnostyce (rezonans magnetyczny), leczeniu (kriochirurgia), rehabilitacji (krioterapia) a także umożliwia przechowywanie oraz transport materiałów biologicznych  . Na wszystkich duże wrażenie zrobił sam Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, na terenie którego znajduje się nie tylko odwiedzony Wydział Chemii, ale także wiele innych np.  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej czy Wydział Matematyki i Informatyki.

Na koniec wszyscy udali się na posiłek do centrum handlowego Bonarka, po czym z głowami pełnymi wiedzy i kreślących się u wielu osób planów na przyszłość wyruszyli w drogę powrotną.

                                                                                                                U.W.

Fotorelacja