10.10.203

Pierwsza pomoc

Dnia 6.10.2023 r. uczniowie klas o profilu turystycznym - klasy 1a i 2a - uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadził Pan Dawid Rychtarczyk, strażak OSP, posiadający zaświadczenie o przebytym kursie KPP, student drugiego roku ratownictwa medycznego w PWSZ w Nowym Sączu. W sposób bardzo przejrzysty przedstawił nam podstawowe kroki, jakie należy podejmować w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu innych ludzi. Dzięki temu szkoleniu zapewne każdy uczestnik z większą pewnością i odwagą podejmie się ratowania drugiej osoby w razie takiej potrzeby.
 
M.R.