12.06.2023

Obserwacje terenowe 

Klasa 2b poziom rozszerzony w ramach lekcji geografii udała się  do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krościenku n.D. PSZOK jest nowoczesnym obiektem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy, prowadzi także działalność informacyjną i edukacyjną z zakresu ekologii. Dziękujemy Panu Grzegorzowi Szerszeniowi, kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej za oprowadzenie po przedsiebiorstwie.

WM

Fotorelacja