29.05.2023

 Geografia w terenie

22 i 24 maja klasa 2b /grupa rozszerzonej geografii/ pod kierunkiem Pani Wandy Mikołajczyk wzięła udział w warsztacie geograficznym w terenie analizując główne funkcje obszaru wokół szkoły i oceniając jego  zagospodarowanie. 

WM

Fotorelacja