15.11.2022

Sprawozdanie z konferencji „Zastaw spiski w różnych kontekstach”

Dnia 09.11.2022 na zamku niedzickim odbyła się konferencja „Zestaw spiski w różnych kontekstach”. Wyjechaliśmy z Krościenka n/D o godzinie 8.30. Rejestracja uczestników odbyła się od godziny 8.30 do godziny 9.00. Konferencja zaczęła się o godzinie 9.30. Prowadzącą konferencji była Pani Františka Marcinová oraz Pani Barbara Węglarz. Rozpoczął się blok 3.Temat bloku był taki: „Charakterystyka obszaru-geograficzna, demograficzna, administracyjna i gospodarcza”. Trwał on od 9.00 do 10.30. Na początku przemawiała pani Zuzana Kollárová, a tytuł brzmiał: „Agenda polskich monarchów i starostów w miastach zastawnych Spisza”. Pani przemawiała na temat współpracy polsko-węgierskiej. Pani prof. z Węgier Adrienne Körmendy, doskonale umiała mówić po polsku. Tematem tej prezentacji było „ Historyczne, geograficzne i demograficzne uwarunkowania zestawu części Spisza w roku 1412”. Następnie przemawiał Pan Prof. István Kovács- dyplomata niezwykle zasłużony dla rozwoju przyjaźni polsko-węgierskiej . Tematem jego wypowiedzi było „Przyłączenie zastawionych miast spiskich do Cesarstwa Austrii, czyli wstęp do rozbioru Rzeczpospolitej”. Pan prof. też pochodzi z Węgier i doskonale mówił po Polsku. O godzinie 10.30 nastąpiła przerwa. Przerwa zakończyła się o godzinie 11.00 i o tej godzinie rozpoczął się kolejny blok czyli 4, którego tematem było „Kultura, architektura i sztuka”. Pani Maria Marcinowska wypowiadała się na temat „Starostów Lubomirskich jako mecenasów kultury na pograniczu sądecko –spiskim w latach 1590-1745”. Następnie Pani Magdaléna Janovská poruszyła temat „Barokowy pałac jako część spuścizny rodu Lubomirskich na zamku Lubowla”. Potem wypowiadała się pani Michaela Haviarová - „Architektura miast Posiadłości Lubowelsko-Podolińskiej w okresie zastawu Spisza”.

Na sam koniec przed obiadem swoją prezentację zaprezentowała pani Maria Kazimiera Staniszewska. Tytuł jej prezentacji to „Możliwe znaki tożsamości w nowożytnej sztuce sakralnej starostwa spiskiego- wybrane zagadnienia”. Ta wypowiedź i prezentacja była ostatnia którą usłyszeliśmy. Po wszystkich wypowiedziach poszliśmy na dziedziniec zrobić zdjęcie (żeby było wiadomo, że byliśmy na zamku w Niedzicy). Udaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy z Panem Dyrektorem do Krościenka n/D. Dostaliśmy różne książki, magnes oraz grosik na pamiątkę.

 Jakub Broźny Ia

Fotorelacja