14.11.2022

Twin Team w #MisjaWolnaPolska

 Twin Team, to Amelia Palica i Olga Kowalska, uczennice klasy IVb, które w ramach Konkursu przygotowały projekt graficzny na mural. Zadanie skierowane m.in.  do uczniów szkół  średnich. 
#MisjaWolnaPolska, to ogólnopolski konkurs, który odbywa się w ramach sprowadzenia z Ameryki do Polski szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką losów Prezydentów RP na Uchodźstwie i ich działaniami w kierunku odzyskania prawdziwej suwerenności naszej Ojczyzny  po II wojnie światowej . Przed uczniami kreatywne zadanie - przygotowanie projektu graficznego upamiętniającego Prezydentów RP, który w przypadku zwycięstwa, będzie wykonany w miejscowości drużyny zwycięskiej .
Idea przepiękna i wykonanie projektu naszych uczennic godne najwyższej pochwały.
Projekt wysyłamy do Organizatora.
EB