21.10.2022

Dzień Patrona Szkoły

W Dniu 18 października 2022 rok, w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Nauczyciela, połączone z Dniem Komisji Edukacji Narodowej oraz Ślubowaniem klas pierwszych. W tym dniu w naszej szkolnej społeczności, powitaliśmy nowych członków, którzy zobowiązali się do godnego reprezentowania Naszego Liceum.

Po przywitaniu zaproszonych gości i odśpiewaniu hymnu, prowadzący akademię przybliżyli zgromadzonym sylwetkę patrona szkoły - Stefana Żeromskiego. Następnie uczennice z klasy 4B zaprezentowały krótki, lecz interesujący program artystyczny, dotyczący bohaterów literackich, których kreacje mogliśmy spotkać w najważniejszych dziełach naszego patrona. Kolejną częścią uroczystości, było wystąpienie klas pierwszych, które wraz ze swoimi wychowawcami, przedstawiły owoce współpracy z Mentorami, czyli krótkie filmiki. Mentorkami klasy IB były:  Pani Ewa Walkowska oraz Pani Anna Wawrzczak, z kolei mentorami klasy IA:  Pan Tomasz Salamon i Pan Jakub Czerwiec. Po tym nastąpiło przemówienie Pana Dyrektora - Roberta Dębskiego. Następną częścią akademii było uroczyste Ślubowanie oraz przekazanie tarcz szkolnych uczniom klas pierwszych. Historię naszej tarczy i jej symbolikę przybliżył zgromadzonym przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Michał Zaborowski. W dalszej kolejności odbyło się przekazanie władzy oraz pocztu sztandarowego młodszym kolegom przez reprezentantów klasy 4A. Następnie Pan Dyrektor, Robert Dębski, wręczył podziękowania nauczycielom za trud jaki wkładają oni w swoją codzienną pracę, kształtując umysły młodego pokolenia. Ostatnią już częścią Akademii, było rozstrzygnięcie konkursu z okazji Dnia Języków Obcych oraz konkursu literackiego pt. : “ Nie zapomnij o wodzie” w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu - “Hydrozagadka, jak wygrać z suszą?” Pani Elżbieta Wójcik pogratulowała również tegorocznym stypendystom, a Pani Anna Dudek podziękowała osobom, które zaangażowały się w prace na rzecz szkoły, działając w strukturach Samorządu uczniowskiego lub zawsze służąc swoją pomocą w potrzebie. W dalszej kolejności programu nastąpiło ogłoszenie składu nowego samorządu uczniowskiego, na którego czele stanęła przewodnicząca - Barbara Wójcik wraz z Opiekunem Panią Barbarą Morawczyńską. Zwieńczeniem akademii były występy muzyczne uczennic klasy III B – Aleksandry Mastalskiej oraz Amelii Kaczorowskiej. Wszyscy bardzo miło będziemy wspominali ten dzień.

Krystian FIlas 4a

Fotorelacja