14.10.2022

"Zacną rzecz jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać" Mark Twain