08.09.2022

Jakiż to chłopiec piękny i młody?

Kolejna edycja Narodowego Czytania już za nami. W tym roku przeczytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Uczniowie Żeromskiego również wzięli udział w tej akcji, razem z wychowawcami na lekcjach wychowawczych odczytali wybrane utwory m.in. Romantyczność, Świteziankę, Lilije, Powrót taty i inne. 

Fotorelacja