22.04.2022

„ UCZELNIE SZKOŁOM - o finansach z NBP”

 20 kwietnia klasa II a pod opieką Wandy Mikołajczyk, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, wzięła udział w szkoleniu dotyczącym ekonomii i bankowości w ramach II edycji programu „ Uczelnie Szkołom-
o finansach z NBP”. Uczniowie uczestniczyli w bloku czterech wykładów przeprowadzonych w formie zdalnej przez pracowników Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PPUZ w Nowym Targu i UE w Krakowie). Poszerzyli swoją wiedzę w zakresie rynków finansowych i zarządzania finansami osobistymi w zakresie tematyki:

  • Kluczowe kompetencje przedsiębiorczości i planowania kariery zawodowej
  • Oszczędzanie i inwestowanie
  • Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia
  • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji

W ramach prowadzonych wykładów uczniowie klasy IIa uzyskali między innymi odpowiedzi na pytania:  Jakie jest znaczenie przedsiębiorczości, jakie cechy ma osoba przedsiębiorcza, które kwalifikacje zawodowe są niezbędne oraz jakie trendy występują na rynku pracy? Poszerzyli swoją wiedzę na temat podstawowych zasad oszczędzania i inwestowania, popularnych klasyfikacji aktywów inwestycyjnych i potencjalnych stóp zwrotu z tych aktywów, pojęcia  kredytu i pożyczki oraz roli NBP. Poznali obliczenia rat kredytu za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz sposób obliczania efektywnej stopy procentowej. Młodzież zapoznała się też z problematyką dotyczącą obrotu gotówkowego i bezgotówkowego , dokonywania bezpiecznych transakcji w kontekście innowacji technologicznych w zakresie pieniądza - kryptowaluty, technologia blockchain. Uczniowie rozwiązali też  testy wiedzy na temat finansów oraz klasyfikacji zainteresowań zawodowych.

Dzięki spotkaniom z ekspertami, „świat pieniądza” stał się bardziej zrozumiały, zwiększyła się nasza świadomość korzyści płynących z zarządzania budżetem osobistym oraz poczucia odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych. Rozeznaliśmy się też w sytuacji współczesnego rynku pracy i kompetencji wiążących się z przedsiębiorczością.
     Szkoda tylko, że z powodu zagrożenia COVID projekt odbył się w formie zdalnej w szkole, chętnie wcielilibyśmy się w role studentów uczelni ekonomicznej i na żywo wzięli udział w warsztatach .

Dziękujemy organizatorom i prowadzącym za możliwość uczestnictwa w projekcie.

W.M.

Fotorelacja