08.09.2021

Zajęcia wspomagające

 

Informujemy, że w okresie od 2.09.21 do 22.12.21 zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających to : matematyka, język polski, język angielski, biologia (klasa 3c) oraz geografia (klasa3c).


Deklaracja znajduje sie tutaj.