Jednym z ważnych czynników kształtowania młodych ludzi jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju także… po lekcjach.

Ci, którzy chcieliby poszerzyć lub uzupełnić swoje wiadomości z różnych przedmiotów mogą korzystać z kółek prowadzonych  przez nauczycieli naszego Liceum.

Dyżury - koła przedmiotowe