23.03.2014

 Stypendium z Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza dla Iwony Polak

    W dniu 14 marca 2014 r. Iwona Polak uczennic klasy I a LO w Krościenku  odebrała w Tarnowie stypendium z Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w tarnowskiej Katedrze, której przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż. Po Mszy św.  stypendyści wraz z rodzicami, nauczycielami i księżmi zgromadzili się w Auli Jana Pawła II, gdzie ks. biskup każdemu stypendyście osobiście wręczył przyznane stypendia. Stypendia wręczane są od połowy lat 90. XX wieku. W tym roku przyznano je 125 młodym ludziom z całej diecezji biorąc po uwagę ich wysokie wyniki w nauce.

ks. Janusz Pabian