06.11.2013

Jak motywować do nauki i skutecznie się uczyć?

 Projekt pn. "Pilotaż sukcesem zmian" w naszej szkole"

W realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pn. "Pilotaż sukcesem zmian" Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego biorą udział 93 szkoły/przedszkola z Powiatu Nowotarskiego.

 

Wśród nich znajduje się i nasza szkoła, która w bieżącym roku szkolnym realizować będzie  ofertę wsparcia:

 

TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli Powiatu Nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

 

W ramach głównych zadań projektu wyróżnić należy:

 

Zadanie 1 - Gotowi na wsparcie - realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)

 

Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aktualnie budowane są Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola będą realizowały w roku szkolnym 2013/2014.

 

Zgodnie z założeniami projektu w bieżącym roku szkolnym przeprowadzonych zostanie 760 form doskonalenia nauczycieli, w tym 279 warsztatów dla nauczycieli, 186 konsultacji grupowych oraz 279 innych form spotkań grupowych. Cykl doskonalenia prowadzony będzie przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w procedurze przetargowej.

 

Zadanie 2 - Zaplątani w sieci - wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym:

1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli

2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych

3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

 

Aktualnie prowadzone są działania rekrutujące uczestników do poszczególnych 4 sieci, które moderowane będą przez czterech koordynatorów.

Podczas spotkań w ramach sieci następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności

z różnych perspektyw. Sieci stanowić będą doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych.

 

Zadanie 3 - Powiatowy drogowskaz - opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)

 

Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to aktualnie opracowywany dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu Nowotarskiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu.

 

Biuro projektu "Pilotaż sukcesem zmian" mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu przy ulicy Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych etapów jego realizacji znajdziecie Państwo na : www.pore.nowotarski.pl.

 

2014/15   WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS – BEZPIECZNA SZKOŁA 

cel: 

Do końca kwietnia 2015 roku zbudowanie kompleksowego wsparcia dla wychowawców i pozostałych nauczycieli, aby w jak największym stopniu osiągali zaplanowane efekty wychowawcze.

Fotorelacja.