11.04.2017

Już po raz trzeci nasze Liceum otrzymało tytuł Wiarygodna Szkoła!

     Za zapewnienie  naszym uczniom właściwego poziomu edukacji, wychowania, opieki i bezpieczeństwa otrzymaliśmy w kwietniu 2017 roku certyfikat Wiarygodnej Szkoły. Został on przyznany na podstawie  danych pochodzących z baz OKE oraz IBE i oświadczeń Dyrektora Szkoły. Podstawowym kryterium jest osiągnięcie wysokiego wskaźnika EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowany z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Instytut Badań Edukacyjnych.

    Celem Projektu jest pomoc rodzicom przy wyborze odpowiedniej placówki dydaktycznej. Ma być on swoistym drogowskazem polecającym te szkoły, które są godne zaufania i wyróżniają się na rynku edukacyjnym.

 

17.03.2016

Nasze liceum w gronie wiarygodnych szkół!


     Od 9. marca 2016 roku możemy poszczycić się tytułem Wiarygodna Szkoła. Otrzymują go te placówki oświatowe, które zapewniają swoim uczniom właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo.

    Kryterium głównym oceny poziomu edukacyjnego jest tzw. EWD, czyli Edukacyjna Wartość Dodana (mierzy się ją u każdego ucznia na początku i końcu edukacji w liceum, jeśli nastąpił przyrost wiedzy u ucznia, wtedy wartość jest  dodatnia). Na 1700 liceów w Polsce znaleźliśmy się na 450 miejscu, osiągając wartość dodaną na poziomie 2,6. Zobacz tutaj.