16.10.2015

Spotkanie Starosty Nowotarskiego z nauczycielami i dyrektorami szkół

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  15 października o godz. 14.00 w restauracji Skalny Dworek w Nowym Targu odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Nowotarskiego, Krzysztofa Fabera z dyrektorami oraz nauczycielami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

    Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym dzieci i młodzieży z Rabki Zdroju. W spotkaniu, oprócz pedagogów, uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzak, Urzędujący Członek Zarządu Bogusław Waksmundzki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Skrzypiec, Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego Maria Domagała, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl, Przewodnicząca ZNP Powiatowego Oddziału w Nowym Targu Romualda Prośniak.

    W swoim przemówieniu Starosta Nowotarski, składając życzenia nauczycielom z okazji ich święta, podkreślił, jak istotna dla rozwoju regionu jest praca pedagogów oraz dyrektorów, czuwających nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół.

 Starosta złożył życzenia i gratulacje dla nauczycieli naszej Szkoły na ręce Dyrektora Liceum.

 Robert Dębski, dyrektor szkoły

Fotorelacja.