13.04.2015

 

Nasza szkoła w rankingu "Dziennika Polskiego"

    "Nasz ranking małopolskich liceów ogólnokształcących sporządziliśmy w oparciu o wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej z 2014 roku. Przy jego tworzeniu uwzględniliśmy postępy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych. Edukacyjna wartość dodana (EWD) to metoda statystyczna, która pozwala oszacować wkład szkoły, a nawet konkretnego nauczyciela, w wynik uczniów na egzaminie. EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły. Pokazuje on, czy szkoła rozwija potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia czy wręcz przeciwnie. EWD obliczane jest na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. 

W przypadku liceów brany jest pod uwagę egzamin gimnazjalny i matura". 

źródło: www.dziennikpolski24.pl

Pełny tekst rankingu znajdziesz w poniższym linku:
Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3804039,najlepsze-szkoly-podhala-i-malopolski-zachodniej,id,t.html