18.06.2024

Lekcja w terenie

Klasa 2a poziom rozszerzony - lekcji geografii na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krościenku n.D. Dziękujemy panu Grzegorzowi Niezgodzie, kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kroscienku, za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na terenie przedsiebiorstwa.

W.M.

Fotorelacja