14.06.2024

Nagroda Starosty dla Ani Chrobak

Tradycyjnie w czerwcu, najlepsi uczniowie szkół średnich powiatu nowotarskiego, otrzymali z rąk starosty, Tomasza Hamerskiego, nagrody za najlepsze wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Z naszego Liceum Nagrodę Starosty Powiatu Nowotarskiego otrzymała uczennica klasy 3b Anna Chrobak. Ania uzyskuje bardzo wysokie wyniki w nauce, ponadto jest uczestniczką wielu konkursów i projektów realizowanych w szkole. Jako Liderka Fundacji św. Mikołaja, sama przygotowała i zrealizowała projekt edukacyjny dla dzieci szkół podstawowych w naszej gminie, we współpracy z lokalnymi twórcami ludowymi. Na uroczystości w starostwie Ani towarzyszyła koleżanka z wymiany polsko- niemieckiej, która aktualnie jest realizowana w Liceum. Dziękujemy Panu Staroście za drobny upominek również dla Vereny.

E.W.

Fotorelacja