17.11.2023

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W dniach 13-19 listopada 2023r. przypadła kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości obchodzonego jednocześnie w ponad 180 krajach. Celem tego ogólnoświatowego projektu jest promowanie świadomego rozwoju zawodowego, aktywnej postawy wobec życia, zachęcanie do podejmowania inicjatyw biznesowych . W realizację przedsięwzięcia angażują się instytucje wspierające przedsiębiorczość, urzędy pracy, uczelnie i firmy oraz wszyscy ci, którzy są zainteresowani promocją przedsiębiorczości. Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem po raz kolejny włączyło się do projektu, realizując program Otwarta firma Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jak co roku w  ramach obchodów ŚTP 16 listopada klasy IIa i IIb spotkały się z panią Ewą Barczuk- Kałat – Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Nowym Targu. Uczniowie dowiedzieli się kto to jest konsument, jakie prawa mu przysługują, do kogo można się zwrócić o pomoc w egzekwowaniu swoich praw konsumenckich. Pani Rzecznik przedstawiła praktyczne przykłady korzystania z uprawnień konsumenta
z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji, a także omówiła zasady składania reklamacji. Zapoznała młodzież z różnymi problemami konsumenckimi, wskazała sytuacje kiedy zakupiony produkt może stać się niebezpieczny, pomimo jego normalnego użycia. Zwróciła uwagę na rozsądny wybór towarów na rynku, podchodzenie z dystansem do akcji promocyjnych i reklamy oraz ostrożne analizowanie umów. Uczniowie dowiedzieli się także jakie prawa ma e-konsument, jak bezpiecznie kupować przez internet. Udział w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów był okazją do  poszerzenia swojej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz odpowiedzi na pytanie „Czy jestem świadomym konsumentem -„ królem” rynku ?

Dziękujemy Pani Ewie Barczuk- Kałat za wzięcie udziału w  programie.

Certyfikat

Wanda Mikołajczyk

Fotorelacja