07.11.2023

W Pienińskim Parku Narodowym odbyło się szkolenie dla nauczycieli lokalnych szkół

6 listopada w Pienińskim Parku Narodowym odbyło się szkolenie dla nauczycieli lokalnych szkół. Z naszej szkoły w szkoleniu wzięły udział: Pani Urszula Waksmundzka i Pani Marta Rychtarczyk. Tematem szkolenia były formy ochrony przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym. Zwrócono szczególną uwagę na rezerwaty przyrody, ich budowę geologiczną i chronione gatunki, pomniki przyrody oraz obszary Natura 2000 występujące na wspomnianym obszarze. Po prelekcji odbyła się wycieczka do rezerwatu Biała Woda, gdzie prowadzący przekazał sporo ciekawych informacji dotyczących ochrony przyrody w Małych Pieninach. Szkolenie było bardzo wartościowe. Dziękujemy Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego za zaproszenie. 
M.R.