16.01.2023

Lekcje wf-u na lodowisku

Uczniowie naszej szkoły w ubiegłym tygodniu wzięli udział w lekcjach wychowania fizycznego na nowo powstałym krytym lodowisku SKS Sokolica w Krościenku n/D. Głównym celem zajęć, oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach, jest chęć zaspokajania potrzeb ruchowych tak by aktywność fizyczna była podejmowana przez nich świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem. Dodatkowymi założeniami prowadzonych zajęć na lodowisku jest nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i lęku podczas zdobywania nowych zdolności, rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, utrwalanie właściwych postaw moralnych i społecznych, opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika.

BM

Fotorelacja