15.11.2022

Spotkanie z Panią Ewą Barczuk- Kałat - Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w LO im. S. Żeromskiego w Krościenku n. D.

Konsument, czyli kto? Dlaczego i kto chroni konsumenta? W jaki sposób konsument korzysta ze swoich praw? Jaki tryb dochodzenia odpowiedzialności od producenta, czy sprzedawcy należy wziąć pod uwagę? Jak złożyć reklamację towaru? Jak bezpiecznie kupować na odległość?

Na te i inne pytania podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości odpowiedziała Pani Ewa Barczuk- Kałat – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Targu.

14 listopada w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w spotkaniu z Panią Rzecznik wzięli udział uczniowie klasy IIb, realizując program Otwarta firma Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Młodzież poszerzyła swoją wiedzę z zakresu problematyki konsumenckiej, poznała praktyczne przykłady korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zasady składania reklamacji. Uczniowie dowiedzieli się, jakie instytucje mogą pomóc konsumentowi
w rozwiązywaniu sporów, jaka jest odpowiedzialność sprzedawcy. Pani Rzecznik omówiła także kwestie dotyczące robienia zakupów przez internet, zwróciła uwagę na dokładne czytanie umów i rozważne robienie zakupów, podchodzenie z dystansem do promocji
i reklamy.

Spotkanie było także okazją do wyjaśnienia wątpliwości i zadawania przez młodzież pytań związanych tematyką konsumencką.
Dziękujemy Pani Ewie Barczuk- Kałat - Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za przeprowadzenie prelekcji.

Wanda Mikołajczyk

Fotorelacja